Het is u ondertussen waarschijnlijk niet ontgaan dat per 1 januari 2016 geen gratis plastic tasjes meer verstrekt mogen worden aan klanten. Daarvoor dient u een vergoeding in rekening te brengen. De hoogte van die vergoeding is vrij, maar er is wel een richtprijs vastgesteld van € 0,25.

BTW HOOG TARIEF OP PLASTIC TASSEN

In de praktijk heerst nog veel onzekerheid omtrent de BTW op deze vergoeding. Over deze vergoeding dient u 21% BTW af te dragen, ook als de inhoud van het tasje belast is tegen 6%. Het tasje wordt als een afzonderlijke levering gezien en dus niet als verpakkingsmateriaal. De BTW wordt op hele centen afgerond. U mag de afronding toepassen op de BTW op de vergoeding voor het tasje of op de BTW van de totale kassabon van de klant. U dient dit echter wel consequent te doen.

2019-01-30T17:06:22+01:00